HBLB & HBMG_Edoya_Hair Brush 6 Row_black pig hair_ebony_220-30-22.jpg
SALES
sold out

Edoya - Hair Brush Sesame - HBMG

87.50 175.00

6 Row Brush
Material: Mixed white & black pig hair

Add To Cart
HBLB & HBMG_Edoya_Hair Brush 6 Row_black pig hair_ebony_220-30-22.jpg
Edoya_6 Row_Left_for seniors soft brush, Right_general purpose_pig hair.jpg